Heb jij als verpleegkundige recht op een premie?

- Algemeen

Verpleegkundigen kunnen jaarlijks gebruik maken van de telematicapremie. Dit is een forfaitair bedrag dat wordt uitbetaald door het Riziv. Om in aanmerking te komen voor de telematicapremie moet men aan een tweetal voorwaarden voldoen:

  • het beheer van de patiëntendossiers gebeurt aan de hand van een erkend softwarepakket;
  • je bent verpleegkundige in hoofdberoep en kan dit aantonen aan de hand van de vereiste documenten.

De premie bedraagt 800 euro. Als je de premie wenst aan te vragen, dan dien je de vereiste formulieren te vervolledigen. De premie kan aangevraagd worden bij het Riziv op uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor je de premie aanvraagt.  Bijvoorbeeld: Jouw aanvraag van de premie voor 2016 moet uiterlijk op 31 maart 2017 afgestempeld zijn per post. Je ontvangt de premie in juli van het jaar dat volgt. Bijvoorbeeld: de premie voor 2016 zal in juli 2017 uitbetaald worden.

Voor meer informatie kan je hier terecht. 

Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie

Om recht te hebben op de premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie moet je voldoen aan een tweetal voorwaarden:

  • Je moet houder zijn van de “bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie”. Dit geldt voor het jaar waarop de premie betrekking heeft;
  • Je moet voldoende verstrekkingen uitvoeren en attesteren, zoals vermeld in artikel 8 van de nomenclatuur.

Het maximumbedrag van de premie bedraagt 1205,58 euro. De premie wordt berekend op basis van de som van de W-waarden van de aantal verstrekkingen:

  • >500: je hebt recht op het maximumbedrag van de premie;
  • 50 tot 500: je hebt recht op 50% van de premie;
  • <50: je hebt recht op 10% van de premie.

De premie kan aangevraagd worden bij het Riziv op uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft. Je ontvangt de premie in juni van het jaar dat volgt.

Voor meer informatie kan je verder klikken op de volgende link