Waarom moet je voor palliatieve zorg aan huis kiezen?

- Palliatieve begeleiding

Naar schatting hebben in België gemiddeld 15.000 mensen per jaar nood aan palliatieve zorg. Er wordt dus vaker gekozen om deze laatste levensfase thuis door te brengen. Maar waarom kiezen mensen hiervoor? Ontdek het hier!

(H)echte relatie behouden

De patiënt kiest ervoor om in zijn vertrouwde omgeving de laatste dagen door te brengen. (On)bewust kiest hij of zij dan ook voor het behoud van een nauw contact met familie, vrienden en naasten. 

Dit is niet altijd even gemakkelijk. Naast de verzorging van de patiënt moet er dus ook aandacht zijn voor het psychisch lijden. Praat met elkaar, luister naar elkaar en geef erkenning! Een klein gebaar kan in deze periode onnoemelijk veel betekenen en geeft bovendien een goed gevoel.

Kwaliteit & maatzorg

Door de palliatieve zorg aan huis komt er een team van professionele hulpverleners langs. Denk onder andere aan de huisarts, verpleegkundige, kinesist, huishoudelijke hulp, enz.. Deze mensen  zorgen voor de nodige ondersteuning tijdens de laatste levensfase. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor diegenen die hem of haar lief zijn. 

Doordat de hulpverleners regelmatig over de vloer komen, leer je ze beter kennen. Voor een aantal mensen verlaagt dit de drempel om vragen te stellen en/of bezorgdheden te delen. Wees zeker niet te verlegen om extra hulp in te schakelen, bijvoorbeeld van een palliatief deskundige.

Kortom: palliatieve thuiszorg bied je een menswaardig levenseinde