CVA? Reageer F.A.S.T.

- Tips

Bij een cerebrovasculair accident (CVA) is snel ingrijpen van groot belang. Als je de alarmsignalen snel herkent, dan kunnen de gevolgen beperkt worden. Elk jaar worden in België 19.000 mensen door een CVA getroffen, wat overeenkomt met 52 per dag. CVA is – na een hartinfarct en kanker – de belangrijkste oorzaak van sterfte en langdurige invaliditeit. 60% van de personen overlijdt of ontwikkelt ernstige gevolgen die leiden tot een verlies aan autonomie, zoals bijvoorbeeld verlamming van één van de ledematen of een lichaamshelft.

Risico

De leeftijd is een belangrijke risicofactor voor een CVA. 75% van de slachtoffers zijn 65 plussers. Naast de leeftijd vergroten o.a. diabetes, overgewicht, obesitas, hypertensie de kans op een CVA.

Race tegen de klok

Om zo snel mogelijk in te grijpen bij een CVA, is het noodzakelijk om de signalen in een vroeg stadium te herkennen. Een eenvoudig geheugensteuntje kan je hierbij helpen. Leer het letterwoord ‘FAST’ en de betekenis ervan.

Face (gezicht)

Is het gezicht asymmetrisch en voor de helft verlamd? Staat de mond scheef of hangt één van de mondhoeken naar beneden?

Arm

Lijdt het slachtoffer aan een verlies van motoriek? Kan hij een arm of been niet meer bewegen of is de volledige lichaamshelft verlamd?

Speech (spraak)

Heeft het slachtoffer last van spraakstoornissen? Kan hij een eenvoudige zin niet meer herhalen, stottert hij of vindt hij zijn woorden niet? Lijkt hij verward?

Time (tijd)

Is één van deze drie symptomen (Face – Arm – Speech) plots opgedoken? Verlies geen tijd en bel naar het nummer 112 of breng het slachtoffer naar de spoeddienst. Vraag vervolgens aan iemand in uw omgeving om nauwkeurig te noteren op welk tijdstip de eerste symptomen optraden.

Waarom telt elke minuut?

In 80% van de gevallen is een CVA het gevolg van een trombose. In dit geval kan trombolyse de gevolgen beperken als de behandeling binnen de 4u30 na het optreden van het eerste symptoom wordt gestart. Het is dus noodzakelijk om geen kostbare minuten te verliezen en je meteen naar het ziekenhuis te begeven. Een bezoek aan de huisarts is bij een CVA geen oplossing.

Twijfel dus niet wanneer je deze symptomen waarneemt en ga over tot actie.