Geïntegreerde zorg

Zelfstandige zorgverstrekkers dragen, samen met andere diensten, de gezondheidszorg in Vlaanderen. Carios stelt zich onder het zelfstandige statuut persoonlijk verantwoordelijk voor kwaliteitsvolle zorg in Kinrooi, Maaseik, Dilsen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en As. Met behulp van de talloze verpleegkundigen die tewerkgesteld worden, draagt Carios zijn steentje bij aan het algemeen belang van de volksgezondheid!

Zelfstandige zorgverstrekkers staan voor kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening waarbij de beroepseigen deontologie hoog in het vaandel wordt gedragen. In de toekomst zal er sterk worden ingezet op nieuwe zorgmodellen met het oog op geïntegreerde zorg. Het idee van organisatienetwerken formuleert hier een antwoord op. In wat volgt worden een vijftal uitdagingen benoemd en toegelicht.  

Iedereen activator

Een organisatienetwerk is niet hiërarchisch opgebouwd. Dit wil zeggen dat de structuur ruimte biedt voor samenwerking over de verschillende disciplines heen, waarbij zowel de zorgverstrekkers als de patiënt zelf de verantwoordelijkheid bewaakt over de zorg. Iedere zorgverstrekker die deel uitmaakt van het organisatienetwerk, kan het netwerk activeren bij een zorgvraag van de patiënt. Daarnaast kan ook de patiënt op zijn beurt het netwerk samenstellen en oproepen, afhankelijk van zijn vragen en behoeften. Uniek hierbij is dat elke actor met elkaar in verbinding staat, gaande van de zorgverstrekkers tot de familie van de patiënt en de patiënt zelf.

Preventie centraal

De verbinding tussen care (zorgen voor) én cure (genezen van) aanbieden, dat is waar een organisatienetwerk voor staat. Het is dan ook een meerwaarde dat de zorgverstrekker een persoonlijke vertrouwensrelatie heeft met zijn patiënt, waarbij er ruimte is voor sensibilisering en preventie. Preventie vraagt nieuwe beleids- en budgetteringsmaatregelen. Investeren in een organisatienetwerk zal op lange termijn een efficiënte zorg opleveren. Om preventief te handelen, is er nood aan transparantie in de patiëntengegevens.

Geïntegreerde ICT

Het delen van gegevens en het uitwisselen van informatie is één, al dan niet de belangrijkste, voorwaarde om geïntegreerde en transparantie zorg te organiseren. De huidige regelgeving vormt een belemmering in het delen en consulteren van patiëntengegevens. Door de cliënt medeverantwoordelijk te maken (door o.a. het delen van gegevens na informed consent) wordt hij een partner van het organisatienetwerk en heeft hij zelf inspraak in de zorg. Er is dan ook nood aan een klankbord voor de eindeloze mogelijkheden voor gegevensverwerking waarbij er respect is voor de persoonlijke levenssfeer van de patiënt.

Interdisciplinaire governance

Organisatienetwerken brengen een context met zich mee waarin de patiënt en de zorgverstrekkers in verbinding staan met elkaar. Desondanks heeft de patiënt soms het gevoel dat hij “van het kastje naar de muur” wordt gestuurd. Dit is een gevolg van de verschillende organisaties, de overvloed aan procedures, regelgeving en administratielast. De wettelijke en deontologische barrières moeten worden weggewerkt, zodoende dat er een sterk team van zorgverstrekkers kan worden samengesteld.

Een betaalbaar en duurzaam gezondheidsbeleid

Integrale zorg vraagt om een degelijke financiële dekking, over de grenzen van de disciplines heen. Een globale benadering van de financiering komt dan ook steeds meer naar de voorgrond. Dit brengt vervolgens voordelen met zich mee op het vlak van doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Er is namelijk nood aan een basishonorarium dat het interdisciplinair overleg (overleg over de patiënt tussen de verschillende zorgverstrekkers) voldoende dekt.

Hoofdkantoor:
Hoeverkerkweg 54
3660 Opglabbeek
Regionaal kantoor:
Rijksweg 237
3650 Dilsen

Stel uw vraag

De gezochte informatie niet gevonden? Geen zorg! Wij helpen je hier graag verder.

Vraag en antwoord

Vind hier de antwoorden op vaak gestelde vragen.